Glastillverkningen i Eda har en lång historia…

1835 – 1842

Glasproduktionen i Eda inleddes 1830 av Carl Christopher Lampa och Lars Vilhelm Ahlbom när de började bygga ett glasbruk i Emterud. 1835 startade glastillverkningen, men redan 1842 upphörde verksamheten.

1842 – 1933

Nya ägare övertog glasbruket och man tillverkade fönsterglas, småglas och buteljer. 1862 flyttades tillverkningen av fönsterglas till en filial i Surte. I Eda utökades tillverkningen med apoteksglas och blåst och pressat servisglas med slipade, graverade och målade dekorationer. 1896 startades en filial i norska Magnor som benämndes Geijersfos Glassverk. Där tillverkades glas för Eda fram till 1917. Bruket är fortfarande i drift under namnet Magnor Glassverk AS. Omkring sekelskiftet 1900 var glasbruket i Eda ett av Sveriges tre största, med en stor produktion av främst servis- och hushållsglas. Under 1910- och 1920-talen gjordes fina kristallpjäser – mycket elegant slipade – samtidigt med pressat glas, som var snabbare och billigare att ta fram. 1925 – 1930 infaller den så kallade lysterperioden, när det pressade glaset fick ett guldglänsande oxidskikt. Idag är lysterglaset uppskattat och eftersökt på auktioner och mässor. Under en mycket kort period 1905 lystrades även blåst glas.

”Strömbergstiden” 1927 – 1933

Edvard och Gerda Strömberg kom till Eda 1927 och drev bruket fram till 1933. Gerda var en djärv glaskonstnär som bytte ut ”krusidull-mönstren” mot geometriska former med planslipningar och lugna färger. Gerdas glas anses av många som det förnämsta som producerats vid Eda och hennes serviser värderas mycket högt av samlare.

”Arbetareepoken” 1935 – 1940

Glasarbetarna lyckades få ihop ett startkapital och drev bruket i egen regi. Men nu i mindre omfattning – cirka 100 anställda mot runt tidigare 300 under tidigare epoker. Man tillverkade servisglas samt tunga, tjocka vaser och skålar. Bruntonat – ofta med svart fot – var modefärg på 30-talet. På grund av kriget och den svenska beredskapen måste tillverkningen upphöra 1940.

”Eklundsepoken” 1943 – 1953

Efter några år kom produktionen igång igen. Man tillverkade pressat hushållsglas plus en mångfald graverade och målade vaser och skålar, även mörkblått glas med silvermålningar.

Eda Glasmuseum

Ägs och drivs av Eda Glasbruksförening. I museets basutställning visas föremål ur den rika glasproduktionen, från allra äldsta tid till nedläggningen 1953. Basutställningen bygger huvudsakligen på den glassamling som Eda kommun och Eda Glasbruksförening förfogar över.  Museet kommer också att visa Edaglas som inlånats från andra samlingar och privata ägare.  Dessutom planeras olika aktiviteter i museet, t ex presentationer av serviser och unika föremål ur produktionen vid Eda, samt träffar där besökare kan få medfört glas bedömt av personer som har kännedom om tillverkningen vid Eda Glasbruk.