INFORMATION

Forum för pratglada glasvänner Nu kan alla Edaglasvänner prata med varandra över Nätet. Vi har öppnat ett diskussionsforum med några olika kategorier ang. Edaglas. Saknar du något ämnesområde så tipsa oss! För att posta i forumet måste Du bli medlem i forumet. Det blir du genom att klicka på ”bli medlem” överst till höger. Sedan fyller du i de uppgifter du vill att även andra kan se, dock måste du ange ett användarnamn och ett lösenord + epostadress. Till forumet Du kommer också till forumet genom länksamlingen till vänster. OBS att länken ”Medlemsblad” ej fungerar än. Kommer inom kort. Hantverksdagar i Arbetarebostäderna 4- 9 juli 2006. Hantverk, underhållning, lotterier m.m. Mer info kommer under våren.

Eda brukshandel

Brukshandelns ursprungliga uppgift var att förmedla de allra nödvändigaste varorna till glasbrukets anställda. Denna varuförmedling var en del av kontorets arbetsuppgifter, och det finns ingen särskild bokföring för denna verksamhet under de första åren på 1840-talet. Skråordningen upphävdes 1846 och handeln på landsbygden fick friare former. Eda Bruks Bolag skaffade sig privilegier på lanthandel och brukshandeln fick en självständigare ställning.

Åren 1848 – 1850 arrenderade Sara Margareta Lampa handelsrättigheterna och affärsverksamheten flyttades över till Lamperud. I oktober 1850 flyttade brukshandeln in i de nybyggda lokalerna i herrgårdens östra flygel, som inretts speciellt för detta ändamål. Dessa lokaler har sedan dess oavbrutet använts av brukshandeln. Handelsrättigheterna övertogs 1863 av B.A. Örnberg, som också var delägare i glasbruket. Åren gick och inga större förändringar skedde förrän andra världskriget bryter ut 1939 och man blir tvungen att använda ransoneringskort på grund av vårt lands varubrist. År 1941 tillsätts en föreståndare för Eda Brukshandel vid namn Eric Nilsson, även kallad ”Eric på Bua”. Han blir 1948 hälftenägare av AB Eda Brukshandel, och 1959 köper han resterande aktier med hus och tillhörande mark. Eda Brukshandel eller ”Bua” beslutade att avsluta och lägga ner sin verksamhet hösten 2005. Därmed gick Sveriges äldsta affär i graven och en epok på 150 år avslutades.